Skip to main content

19.03.2024

Vēl var paspēt pieteikties esošajai NETO uzskaites sistēmai un pretendēt uz valsts atbalsta saņemšanu

Uzstādot saules paneļus līdz 2024. gada 30. aprīlim vēl var paspēt pieteikties esošajai NETO uzskaites sistēmai un pretendēt uz valsts atbalsta saņemšanu līdz 4000,- Eur no Vides investīciju fonda līdzekļiem. 2024.gada marta sākumā vēl pieejami vairāk kā 4 000 000,- Eur. Mēs vēl varam paspēt piegādāt, uzstādīt un pieslēgt jums atbilstošāko saules paneļu sistēmu!

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai – Šeit.