Skip to main content
saules-paneli

Biznesam – pilna spektra saules paneļu risinājumi

Samaziniet izmaksas un CO2 izmešus, uzlabojiet energoapgādes drošības jautājumus. Mēs ar savu pieredzi un zināšanām varam palīdzēt uzņēmumiem nonākt pie laba risinājuma un izvairīties no nepārdomātiem risinājumiem un kļūdām.

Uzzini vairāk
Par mums

Enerģija kas ir izdevīga,
zaļa un ar jaudu!

Saules paneļu risinājumi privātmājām, no vienkāršiem un praktiskiem, līdz specifiski pielāgotiem jūsu vajadzībām. Ieteiksim atbilstošāko risinājumu un ļaujam jums izdarīt informētu lēmumu.

€ 3000+
Vidējais ietaupījums gadā
700+
Realiztēu projektu
10+
Virāk kā dekādes pieredze jomā
3550+
Apmierinātu klientu

Risinājumi jūsu biznesam

Konsultācijas, biznesa plāna izstrāde, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, projektēšanas uzdevuma sagatavošana.

Biznesa klientu konsultēšana

 

Saules paneļu uzstādīšanā. Pirmais etaps saules elektrostacijas projekta realizācijā ir informācijas apkopošana un iespēju analīze. Lai klienti spētu kompetenti izvērtēt saules elektrostacijas uzstādīšanas lietderību, ir jāveic projekta sākotnējais izvērtējums, tai skaitā, jāsagatavo informācija par elektrības patēriņu, tā raksturu dennakts griezumā, sezonalitāti. Otrkārt, jāizvērtē pieslēguma un patēriņa jaudas. Treškārt, jāizvērtē saules paneļu izvietošanas iespējas un apstākļus, kas var ietekmēt to ražošanas efektivitāti, noēnojuma ietekmi. Pēc pirmreizējo aprēķinu veikšanas ir jāpieprasa Sadales tīkla tehniskie noteikumi saules elektrostacijas pieslēgšanai un jānoskaidro elektroenerģijas ražošanas un pārdošanas jaudas. Konsultācija ietver arī klienta speciālistu informēšanu par saules elektrostaciju uzbūves un darbības principiem, tehnoloģijām un attīstības tendencēm.

 

Nākošais posms pēc pirmreizējo aprēķinu veikšanas un pieejamo ražošanas jaudu noskaidrošanas, ir enerģijas ražošanas, patēriņa un uzkrāšanas modelēšana. Pēc enerģijas bilances sagatavošanas, izmantojot elektrostacijas un patēriņa simulāciju gada griezumā, izmantojot ikstundas patēriņa un ražošanas prognozes datus, var iegūt izmaksu un ieņēmumu prognozi pie dažādiem elektroenerģijas cenu scenārijiem. Pēc ienākumu prognozes sagatavošanas tiek veikts investīciju budžeta aprēķins un investīciju atmaksāšanās analīze. Balstoties uz enerģijas ražošanas prognozi, pašpatēriņa, elektroenerģijas pirkšanas un pārdošanas prognozi, investīciju plānu, tiek izstrādāts elektrostacijas biznesa plāns, kas ir pamats klienta investīciju lēmumu pieņemšanai.

 

Pēc investīciju lēmuma pieņemšanas mēs varam palīdzēt sagatavot iepirkuma dokumentāciju, sniedzot konsultācijas par būtiskām prasībām pretendentiem un pielietojamajiem materiāliem, nodrošinot gan kvalitatīvu, gan finansiāli izdevīgu piedāvājumu saņemšanu.

 

Elektrostacijas projekta izstrāde var tikt iekļauta būvniecības iepirkumā, veidojot tā saucamo “projektē un būvē” iepirkumu, vai arī projekta izstrāde var tikt atdalīta no būvniecības stadijas. Jebkurā gadījumā, mēs varam palīdzēt nodefinēt projektēšanas nosacījumus, lai nodrošinātu, ka klients rezultātā saņem finansiāli izdevīgu, efektīvu un kvalitatīvu risinājumu.

Elektrostacijas projekta izstrāde

Saules elektrostacijas būvniecību regulē būvniecības likums un citi normatīvie akti. Pēc būtības, saules elektrostacija ir iekārtu kopums, kas tiek uzstādīts uz zemes, ēkas jumta vai fasādes. Ja elektrostacijas elementi tiek rakti zemē (kabeļi, transformatoru apakšstacijas pamati un tamlīdzīgi, tad ir jāizstrādā ārējo elektrotīklu projekts. Savukārt, ja saules paneļi tiek uzstādīti uz ēku jumtiem, kabeļi atrodas ēkas iekšienē, netiek mainīta ēkas fasāde un nesošās konstrukcijas, tad var pietikt tikai ar ēkas iekšējo elektrotīklu projekta izstrādi. Jebkurā gadījumā, ja saules paneļi tiek uzstādīti uz ēkas, būs nepieciešams sertificēta būvinženiera sagatavots būvkonstrukciju apsekošanas akts, kurā jāizvērtē, vai konstrukcijas bez to pārbūves nodrošinās papildus slodzi no saules paneļiem un to konstrukcijas. Mūsu speciālisti un sadarbības partneri nodrošinās nepieciešamo projekta dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Elektrostaciju būvniecība

Saules elektrostacijas paredzamais ekspluatācijas laiks ir 25 līdz 30 gadi. Tāpēc būvniecības kvalitāte, pareiza materiālu izvēle, montāžas instrukciju un specifisko nozares standartu ievērošana, izpratne par apstākļiem, kas ietekmē sistēmas darba efektivitāti ilgtermiņā, iekārtu ražotāju garantijas pieejamība un daudzi citi faktori, kas nosaka, cik uzstādītās saules elektrostacija efektīvi strādās daudzu gadu garumā. Tāpēc ļoti uzmanīgi jāvērtē  būvnieka pieredze tieši saules elektrostaciju būvniecībā, un, jo ilgāka tā ir, jo labāk. Mūsu pieredze nozarē ir vairāk kā 10 gadi un visas mūsu uzstādītās saules paneļu sistēmas sekmīgi strādā. Ilggadīga pieredze un savu objektu apkalpošana daudzu gadu garumā devusi daudz vērtīgu iemaņu un zināšanu, kuru izmantošana palīdz novērst potenciālas problēmas jau būvniecības laikā.

Elektroenerģiju uzkrājošās bateriju sistēmas (BESS) un nepārtrauktas barošanas sistēmas (UPS)

Elektroapgādes sistēmas var tikt papildinātas ar akumulatoriem, lai nodrošinātu tādas būtiskas funkcijas, kā:

 • Saražotās elektroenerģijas pārpalikuma uzkrāšanu pašpatēriņa vajadzībām. Piemēram, lai saules elektrostacijas dienas laikā saražoto un neiztērēto enerģiju uzkrātu un izmantotu tad, kad saules elektrostacija neražo vai ražo pārāk maz. Šādu sistēmu sauc par Elektroenerģiju uzkrājošās bateriju sistēmu (BESS). Nepieciešamību pēc uzkrāšanas var noteikt finansiāli apsvērumi – ja uzkrāšana ir izdevīgāka kā pārdošana enerģijas tirgotājam, vai uzkrāšana ir izdevīga, kad enerģijas cena biržā ir zema, un izmantošana no akumulatoriem, kad cena ir augsta. Uzkrāšanas nepieciešamībai var būt arī tehniski iemesli. Piemēram, pēdējā laikā jauniem elektroenerģijas ražotājiem nav pieejamas enerģijas ražošanas jaudas pieslēgšanai Sadales tīklam, respektīvi, elektroenerģijas pārdošana nav iespējama. Tādā gadījumā uzņēmums var uzstādīt tikai tik lielu elektrostaciju, cik pats spēj patērēt. Bet elektroenerģija tiek tērēta gan dienā, gan naktī. Lai naktī izmantotu dienas laikā saražoto elektrību, ir jāuzstāda BESS sistēma ar akumulatoriem. BESS sistēmas var izmantot arī, lai samazinātu cenu svārstības, uzlādējot akumulatorus arī no tīkla, kad cena ir zema, un izlādējot tos tad, kad cena ir augsta. Arvien vairāk attīstoties elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem, cenu svārstības kļūs atkarīgas no laika apstākļiem un cenu svārstības tikai pieaugs.
 • Svarīgu funkciju vai ražošanas procesu nepārtraukta nodrošināšana ar elektrību. Daudzos procesos elektroenerģijas piegādes pārtraukums nav pieļaujams, jo tas var izraisīt nopietnas un reizēm neatgriezeniskas sekas, piemēram, medicīniskajā aprūpē, datu centros, bioloģisko paraugu bankās, sakaru sistēmās utt.. Šādu procesu energoapgādē izmanto Nepārtrauktas barošanas sistēmas (UPS). UPS sistēmās akumulatori parasti visu laiku ir 100% uzlādēti tu tiek izmantoti tikai elektrotīkla atslēgšanas gadījumā.
 • Jaunākie risinājumi var apvienot BESS un UPS sistēmu īpašības. Sevišķi procesos, kas nav kritiski, bet elektroenerģijas nepārtraukta nodrošināšana ir papildus ērtība, uzstādot saules elektrostaciju ar BESS un izvēloties hibrīdos invertorus, var iegūt nepārtrauktas elektroapgādes ērtības pat īpaši nepiemaksājot.

Mums ir pieredze UPS sistēmu izgatavošanā un uzstādīšanā datu centra vajadzībām, kā arī saules elektrostaciju aprīkošanā ar elektroenerģiju uzkrājošām bateriju sistēmām (BESS).

Elektroauto (EV) uzlāde

Elektroauto (EV) uzlāde sāk ieņemt nozīmīgu vietu uzņēmumu energoapgādes jaudu un izmaksu kontekstā, kā arī klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanas pasākumu kontekstā. Tāpat, EV uzlāde kļūst par nepieciešamību dažādu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram viesnīcām un iepirkšanās centriem. Tāpēc investīcijas autoparka nomaiņā un elektrouzlādes tīkla izbūvē jāvērtē kopā ar elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam un tās uzkrāšanu. Mēs varam palīdzēt izvērtēt energoresursu izmaksu samazināšanas pasākumus, investīcijas saules elektrostacijas izbūvē un degvielas izmantošanas aizstāšanā ar elektroenerģiju transportā, kā arī piedāvājam kompleksus risinājumus, EV uzlādes staciju izbūvi.

GAUMĪGS DIZAINS

Efektīvi, estētiski pievilcīgi
un ilgmūžīgi saules paneļi no
uzticamiem ražotājiem.

Mūsu visvairāk pirktais saules paneļu modelis no jaunāko tehnoloģiju pioniera Jolywood – melni divpusēji dubultstikla saules paneļi ar N-tipa TOPcon tehnoloģijas šūnām, 430W jaudu, 21.94% efektivitāti.

Sazinies ar mums
EFEKTIVITĀTE LĪDZ 98%

Augstas
Efektivitātes Invertori

Mēs profesionāli uzstādīsim jebkuru labas kvalitātes invertoru. Mums ir pieredze ar SolarEdge, Victron Energy, Fronius, Growatt, Huawei, FoxESS, SMA, Sungrow, Sofar visdažādāko modeļu invertoru uzstādīšanā

Sazinies ar mums
BIZNESAM

Konsultācijas, izvērtēšana,
piegāde un uzstādīšana

Mūsu speciālisti palīdzēs jums orientēties, izvērtēt un izvēlēties jums piemērotāko risinājumu, iegādāties par izdevīgu cenu, piegādāt, uzstādīt nodot Sadales tīklam un risināt problēmas ekspluatācijas laikā

Sazinies ar mums
 • Ražo saules enerģiju

 • Uzkrāj gudri

 • Tērē gudri

 • Pašpatēriņa palielināšana

 • Elektroauto uzlāde

 • Izmanto cenu svārstības

 • Tērē gudri

  Tērē gudri!

  Ja saražot elektroenerģiju ir samērā vienkārši, tad nākošais uzdevums ir to izdevīgi izlietot.  Mājsaimniecībā elektroenerģiju var izmantot sadzīves elektroiekārtām, apgaismojumam, apkurei (ar siltumsūkni vai bez), gaisa kondicionēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, kā arī elektro auto uzlādei. Tātad, mājsaimniecībām ir jāplāno elektroenerģijas patēriņa izmaiņas ilgtermiņā, ja vien iespējams, saražojot visu nepieciešamo enerģiju ne tikai sadzīves elektroiekārtām, bet arī apkurei un transportam, samazinot izmaksas par citiem apkures avotiem (gāze, malka, utt.), kā arī par degvielu.

  Lasīt tālāk…
 • Tīkla sistēmas veidi

  Tīkla sistēmas veidi.

  Tikla sistēmas ražo enerģiju tad, kad saules paneļi saņem gaismu, vairāk vai mazāk, tas atkarīgs no gaismas daudzuma, intensitātes. Ir dažādi tīkla sistēmu veidi:

  Tīkla sistēmas bez akumulatoriem.

  Saules paneļi pievienoti invertoram, kas pārveido enerģiju maiņstrāvā, sinhronizē to ar mājas elektrotīklu un saražotā enerģija darbina mājas elektroierīces. Ja saražotās enerģijas nepietiek, trūkstošo elektrību mājas elektrosistēma saņem no sadales tīkla, ja enerģija paliek pāri, tā nonāk sadales tīklā. Sadales tīkla enerģijas mērītājs uzskaita gan saņemto, gan nodoto elektrības daudzumu. No 2024.gada 1.janvāra visi jaunie saules paneļu uzstādītāji var izmantot tikai elektroenerģijas Neto norēķinu sistēmu. Tas nozīmē, ka tīklā nodotās elektroenerģijas vērtību elektrības tirgotājs aprēķina naudā, reizinot nodotās enerģijas daudzumu ar elektrības biržas cenu. Mājsaimniecība var samazināt savus elektrības rēķinus, saražojot enerģiju un ražošanas laikā nepērkot elektrību no tirgotāja, kā arī pārdodot elektrību tirgotājam, kad tās ir pārāk daudz. Jāņem vērā, ka mājsaimniecības, saņemot elektrību no sadales tīkla papildus elektrības cenai maksā arī par elektroenerģijas sadali, bet pārdodot savu elektrību tirgotājam, saņems samaksu tikai par elektroenerģiju. Tas nozīmē, ka izdevīgāk ir pēc iespējas vairāk izmantot elektrību pašpatēriņam. Tāpēc arvien vairāk klientu domā par iespējām pēc iespējas vairāk elektroenerģiju izmantot pašpatēriņam, sevišķi, kad elektrības cenas mēdz samazināties līdz nullei. Tāpēc pastāv dažādi risinājumi, kā uzkrāt elektroenerģiju akumulatoros.

  Tīkla sistēmas ar uzkrāšanu akumulatoros.

  Vairums jaunāko tīkla invertoru ir paredzēta iespēja uzreiz vai vēlāk pievienot akumulatorus. Tāpēc klientiem, pirms jaunu saules paneļu sistēmu uzstādīšanas vajadzētu izvērtēt piedāvājumus un pievērst uzmanību tam, vai piedāvātajam invertoram šāda iespēja ir paredzēta. Ja plānojat uzreiz vai vēlāk uzstādīt akumulatorus, vajadzētu noskaidrot:

  • Vai invertoram var pievienot akumulatorus;
  • Vai var pievienot tikai viena ražotāja akumulatorus, vai dažādu ražotāju akumulatorus;
  • Kāda ir akumulatoru un visu nepieciešamo pievienošanas materiālu cena;
  • Vai trīsfāzu sistēmā invertors var ražot enerģiju asimetriski pa fāzēm (jo Sadales tīkls uzskaita enerģiju pa katru fāzi atsevišķi). Tas ir svarīgi, jo atsevišķi invertori uzskaita enerģiju pa visām fāzēm kopā, un var izrādīties, ka jūsu sistēma vienlaicīgi pa vienu fāzi enerģiju nodod tīklā un pa otru fāzi ņem no tīkla, kā rezultātā jūsu dārgā sistēma zaudē izmanto Sadales tīkla pakalpojumu un jums jāmaksā Sadales tīkla tarifs, lai gan visa enerģija ir palikusi mājā;
  • Vai sistēmai ir Back-up funkcija. Tas nozīmē, vai invetorā ir iebūvēts, vai arī var pievienot automātiku, ka tad, ja pazūd elektroenerģija sadales tīklā, sistēma pārslēdzas uz autonomo režīmu un nodrošina rezerves barošanu no saules enerģijas un akumulatoriem. Jāpievērš uzmanība, vai trīsfāzu sistēmā back-up režīms ir visām trim fāzēm, vai tikai vienai (piemēram, Huawei invertoriem);
  • Lai sistēma varētu strādāt ar akumulatoriem, būs jāuzstāda enerģijas mērītājs. To var darīt reizē ar invertora uzstādīšanu, vai arī vēlāk, reizē ar akumulatoru uzstādīšanu.
  • Jāizvērtē akumulatoru ietilpība. Lietderīgi ir uzstādīt tik lielus akumulatorus, lai nodrošinātu nakts patēriņu no vakara līdz rītam, nav nozīmes uzstādīt lielākus, jo no rīta atkal saule sāks tos uzlādēt, tāpēc tiem jābūt gandrīz tukšiem.

  Ja vēlaties saņemt piedāvājumu tīkla sistēmai ar akumulatoriem, lūdzu aizpildiet anketu.

  Hibrīdā sistēma.

  Hibrīdā sistēma nozīmē, ka tā var strādāt divos režīmos ilgstoši – gan pieslēgta pie sadales tīkla, gan pilnīgi autonomi. Šādas sistēmas nedaudz atšķiras no tīkla sistēmām ar akumulatoriem. Hibrīdajām sistēmām invertora jaudai jāspēj nodrošināt mājsaimniecības patēriņa jauda pietiekoši ilgi, atkarībā no klienta vēlmēm pēc energodrošibas. Visādi citādi, to izvēlē jāievēro tie paši principi, kā tīkla sistēmām ar akumulatoriem. Ja vēlaties saņemt hibrīdās saules paneļu sistēmas piedšvājumu, lūdzu aizpildiet anketu.

  Lasīt tālāk…
 • Pašpatēriņa palielināšana

  Pašpatēriņa palielināšana.

  Citi pašpatēriņa palielināšanas pasākumi.

  Solāro sistēmu ražotāji piedāvā vēl citus automatizācijas risinājumus, lai palielinātu enerģijas pašpatēriņu laikā, kad tā tiek ražota. Piemēram, pieejami “gurie” slēdži, kuri tiek pieslēgti saskaņā ar notriktu algoritmu. Piemēram, var pieslēgt veļas mašīnu, žāvētāju vai trauku mašīnu tad, kad ir saražotās enerģijas pārpalikums. Tāpat, var “gudri” vadīt siltumsūkņa darbību, ieslēgt kondicionierus, ūdenssildītājus, baseina apsildi, kā arī citus jaudīgus patērētājus.

  Vēlies uzzināt vairāk, sazinies ar mums.

  Lasīt tālāk…
 • Ražo saules enerģiju

  Ražo saules enerģiju.

  Saražot elektroenerģiju no saules gaismas ir vienkārši, ja vien ir saulaina vieta, kur uzstādīt saules paneļus. Pastāv daudz tehnisku risinājumu, kā to veikt visefektīvāk konkrētajos apstākļos, kā arī tehnoloģijas nepārtraukti attīstās un pilnveidojas. Mēs ikdienā sekojam tehnikas attīstības tendencēm, sadarbojamies ar ražotājiem, tāpēc, izvērtējot klienta vēlmes, varam piedāvāt piemērotākos risinājumus par labākajām cenām. Vairāk informācijas par dažādiem saules paneļu risinājumiem.

  Vēlies uzzināt vairāk? Sazinies ar mums!

  Lasīt tālāk…
 • Izmanto cenu svārstības savā labā

  Izmanto cenu svārstības savā labā!

  Paredzams, ka NETO uzskaites sistēma būs spēkā līdz 2029.gadam, kā arī jauni klienti vairs nevarēs izvēlēties NETO uzskaiti un būs atkarīgi no elektrības cenu svārstībām. Tādēļ ražotāji rada jaunus risinājumus, lai enerģijas ražošana no saules arvien būtu izdevīga. Uzstādot saules paneļu sistēmas ar akumulatoriem, pastāv iespēja automatizēt akumulatoru izlādes un uzlādes procesu, ņemot vērā faktiskās elektrības biržas cenas un prognozējamos laika apstākļus. Nākotnes solārā sistēma pati saņems nākošās dienas elektrības cenas un optimizēs darbības algoritmu, plānojot, cik un kad jāuzlādē akumulators no saules vai elektrotīkla, un kad tas jāizlādē, lai nodrošinātu patēriņu vai pat nodotu uzkrāto enerģiju tīklā. Paredzams, ka palielinoties saules un vēja elektrostaciju jaudām, enerģijas cenu svārstības tikai pieaugs, tāpēc enerģijas uzkrāšana un pārdošana kļūs par nozīmīgu energosistēmas posmu un biznesa iespēju.

  Lasīt tālāk…
 • Pašpatēriņa palielināšanas pasākumi

  Pašpatēriņa palielināšanas pasākumi.

  Solāro sistēmu ražotāji piedāvā vēl citus automatizācijas risinājumus, lai palielinātu enerģijas pašpatēriņu laikā, kad tā tiek ražota. Piemēram, pieejami “gurie” slēdži, kuri tiek pieslēgti saskaņā ar notriktu algoritmu. Piemēram, var pieslēgt veļas mašīnu,

  Lasīt tālāk…
 • Elektroauto uzlādes stacija

  Elektroauto uzlādes stacija ir samērā vienkārša iekārta, bet, to izvēloties, ir jāņem vērā, kā tā iekļausies kopējā elektrosistēmā. Solārā sistēma parasti ir pievienota internetam un klients var sekot līdzi tās darbībai gan datorā, gan viedierīcē, telefonā. Ja solārā sistēma ir apgādāta ar enerģijas mērītāju, tad var sekot līdzi gan enerģijas ražošanai, gan patēriņam, kā arī pastāv iespēja vadīt pieslēgtās ierīces, tai skaitā elektro auto uzlādes procesu atkarībā no dažādiem sistēmas parametriem, un to darīt vienotā aplikācijā klienta telefonā. Savukārt, ja iekārtu ražotāji ir dažādi, tad parasti tie nespēj sazināties, un katrai iekārtai būs jāuzstāda savs enerģijas mērītājs, un sistēmu vadībai būs jāizmanto dažādas aplikācijas. Visbiežāk izmantotie algoritmi ir šādi:

  • Ātrā auto uzlāde, ja uzlāde jāveic maksimāli ātri. Šādā gadījumā ierobežojošais parametrs ir kopējais elektrības patēriņš. Ja mājas pieslēgums nodrošina 32A strāvas stiprumu, tad kopējā pieslēgto elektroiekārtu jauda nedrīkst pārsniegt 7.36 kW katrā fāzē, kopā 22 kW. Trīsfāzu uzlādes iekārtas maksimālā jauda var sasniegt 22 kW. Tas nozīmē, ka ieslēdzot vēl citas elektroiekārtas, jauda var pārsniegt maksimāli pieļaujamo un var “izsist drošinātājus” – izslēgties automātslēdzis. Bet, ja vienlaicīgi ar elektrouzlādi, solārā sistēma ražo enerģiju, tad kopējais patēriņš drīkst pārsniegt maksimālo jaudu 22 kW. Tātad šajā režīmā auto uzlāde izmanto visu pieejamo enerģiju un nodrošina, lai patēriņš no tīkla nepārsniegtu maksimāli pieļaujamo.
  • Uzlāde, izmantojot tikai saražotās enerģijas pārpalikumu. Ja nav steigas, tad uzlādi var veikt tikai no solārās enerģijas pārpalikuma. Šādā režīmā tiek samazināta enerģijas nodošana tīklā un patēriņš no tīkla, visa saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņam. Šis ir visizdevīgākais režīms, ja neņem vērā enerģijas cenu.
  • Uzlāde noteiktā laika intervālā. Parasti lādētājam var iestatīt laika intervālu, kad veikt uzlādi. To var izvēlēties, plānojot laiku, kad auto jābūt uzlādētam, vai, kad ir lētākas enerģijas cenas vai solārā sistēma saražo vairāk.
  Lasīt tālāk…
 • Kā izdevīgi izlietot saražoto elektroeneģiju

  Kā izdevīgi izlietot saražoto elektroeneģiju? Ja saražot elektroenerģiju ir samērā vienkārši, tad nākošais uzdevums ir to izdevīgi izlietot. Mājsaimniecībā elektroenerģiju var izmantot sadzīves elektroiekārtām, apgaismojumam, apkurei (ar siltumsūkni vai bez), gaisa kondicionēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, kā arī elektro auto uzlādei. Tātad, mājs

  Lasīt tālāk…
 • Vai atmaksājas akumulatoru uzstādīšana?

  Vai atmaksājas akumulatoru uzstādīšana? Ja akumulatori ir paredzēti saražotās enerģijas pašpatēriņam, tad lēmumu pieņemšanā var palīdzēt atmaksāšanās laika aprēķins. Atmaksāšanās laiku nosaka investīcijas un ieņēmumi. Ieņēmumi atkarīgi no uzkrātās enerģijas vērtības. Ja solārā sistēma ir pieslēgta NETO uzskaites sistēmā, tad enerģijas vērtība vienāda ar Sadales tīkla pārvades tarifu, kas ir ap 0.049 Eur/kWh. Ja elektrība tiek pārdota par Nordpool biržas cenu, tas tās vērtība ir vienāda ar biržas cenu, no kā atskaitīts tirgotāja uzcenojums.

  Atmaksāšanās laika aprēķins NETO uzskaites sistēmas dalībniekiem.

  Kā piemēru var izskatīt 11 kW saules paneļu sistēmu, kas gadā saražo 10 MWh enerģijas. Mājsaimniecības gada patēriņš – 10 MWh. Sistēma bez akumulatoriem nodod tīklā NETO uzskaites veidā ap 75% saražotās enerģijas,betnaktīs u ziemas mēnešos  visu diennakti – saņem uzkrāto enerģiju no tīkla, par ko tiek aprēķināta Sadales tīkla pakalpojuma maksa 0.045 Eur/kWh. Tātad, izmaksas bez akumulatoriem gadā sastāda 7500 kWh x 0.049 Eur=368,-Eur.
  Ja vidējais diennakts patēriņš ir 30 kWh, no tām 20 kWh ir dienas gaišajā laikā, 10 kWh tumšajā, tad iespējams akumulatoros uzkrāt un iztērēt 3650 kWh gadā. Ieatupījums gada laikā iespējams 3650 kWh x 0.049 Eur = 179,- Eur. Ja tiek uzstādīti akumulatori ar 10 kWh lietderīgo ietilpību, investīcijas ir aptuveni  3800,- Eur, atmaksāšanās laiks 21 gads. Var secināt, ka, izmantojot NETO uzskaites sistēmu, izdevīgāk ir nodot pārpalikumu tīklā, bet katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, kā arī jāizvērtē aktuālās akumulatoru cenas, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu.

  Atmaksāšanās laika aprēķins NETO norēķinu sistēmas dalībniekiem.

  Ja nevar izmantot NETO norēķinu sistēmu, tad aprēķini jāveic, prognozējot biržas cenas stundas intervālā, un aprēķini sāk ievērojami atšķirties. Ja, pieaugot saules elektrostaciju jaudai, dienā elektroenerģijas cena tuvosies 0 Eur/kW, bet maksimuma stundās var sasniegt 0.3 Eur/kWh un vairāk, tad atmaksāšanās laiks var kļūt īsāks. Solāro invertoru ražotāji sāk piedāvāt automatizācijas rīkus, kas saņem elektrības biržas cenas un pēc uzstādītā algoritma otimizē akumulatoru uzlādi un izlādi, uzlādējot tos, kad cenas ir zemas, un izlādējot, tai skaitā nododot elektrību tīklā, kad cenas ir augstas. Pie lielām cenu svārstībām akumulatori var sākt atmaksāties 10 gadu laikā.

  Akumulatoru sistēmas klientiem, kam ir ierobežota jauda enerģijas nodošanai tīklā.

  Tiesības lieko enerģiju nodot tīklā tiek nodrošinātas mājsaimniecībām. Komersantiem enerģijas ražošanas jaudas ir ierobežotas vai vieži vien nav pieejamas. Tādās situācijās saules elektrostacijas var uzstādīt tikai pašpatēriņam, vai ar ļoti ierobežotu jaudu nodošanai tīklā. Šādās situācijās akumulatoru uzstādīšana ir neizbēgama. Ja uzņēmums vēlas samazināt izdevumus par elektroenerģiju, uzstādot saules paneļus, bet ražošanas jaudas enerģijas nodošanai tīklā nav pieejamas,  ir iespējams uzstādīt saules paneļus tikai pašpatēriņam. Simulācijas dati rāda, ka bez akumulatoriem, iespējams samazināt izmaksas par elektroenerģiju līdz 10% no kopējā gada patēriņa. Uzstādot akumulatorus, iespējams samazināt enerģijas  patēriņu no elektrotīkla par 60%, kā arī izvairīties no lielām cenu svārstībām, izmantojot akumulatorus patēriņam, kad elektroenerģijas cenas ir augstas.

  Lasīt tālāk…
 • Kā izvēlēties atbilstošus akumulatorus

  Kā izvēlēties atbilstošus akumulatorus? Akumulatoru izvēli nosaka tādi kritēriji, kā cena, efektivitāte, ilgmūžība, drošība, garantijas, servisa pieejamība, piemēroti uzstādīšanas un  lietošanas apstākļi, kā arī jāizvēlas atbilstoši parametri.

  Cena un efektivitāte, ilgmūžība.

  Cenu vajadzētu izvērtēt, salīdzinot līdzvērtīgus parametrus. Piemēram, lētākie svina akumulatori, kas paredzēti dzinēju iedarbināšanai (startera baterijas), var maksāt 1 Eur/Ah (100 Ah akumulatora cena – 100 Eur), labi gēla dziļās izlādes akumulatori var maksāt 2 Eur/Ah (100 Ah akumulatora cena – 200 Eur). Viens jums nokalpos vienu gadu, kādus 200 ciklus, otrs – 3 gadus, 600 ciklus. Tātad, viena cikla cena lētajā variantā ir 0.5 Eur/cikls, dārgākajam – 0.33 Eur/cikls. Lētākais ne vienmēr būs lētāks visā dzīves laikā. Vērtējot svina akumulatoru cenu, jāņem vērā, ka to lietderīgi izmantot, veicot uzlādi/izlādi līdz 50% no tā ietilpības. Tātad, lai uzkrātu 1 kWh enerģijas, akumulatora nominālajai ietilpībai jābūt 2 kWh – tātad, divreiz lielākai. Jāņem arī vērā zudumi – svina akumulatoros tie būs vismaz 20%, tātad, ielādējot 1o kWh, izlādējot varēs atgūt tikai 8 kWh.

  Salīdzinot ar litija akumulatoru cenas, jāsalīdzina to plānotais kalpošanas laiks, faktiski izmantojamā ietilpība ( parasti akumulatoru uzlādes līmenis  nedrīkst būt mazāks par 10%. Jāsalīdzina arī, kas ir iekļauts akumulatora cenā – vai tajā jau ir BMS, balansēšanas funkcija, aizsardzības atslēgšanās, komunikācijas funkcija ar invertoru, pievienojuma vadi.

  Salīdzinot svina un litija akumulatorus, vislabāk salīdzināt to izmaksas plānotajā kalpošanas laikā uz vienu uzlādes/izlādes ciklu. Piemēram, svina akumulatora paredzamais darba mūžs ir 600 cikli pie izlādes līmeņa  50%, tā ietilpība 110 Ah, 12V. Tātad dzīves laikā tajā varēs uzkrāt ap 400 kWh enerģijas. Ja tā cena ir 200 Eur. Tad viena cikla izmaksas būs 0.5 Eur/kWh. Salīdzinot ar litija akumulatoru – ietilpība 4.8 kWh,  ciklu skaits 6000, izmantojamā ietilpība 90%, dzīves laikā uzlādētā/izlādētā enerģija – 25920 kWh, cena 1800,- Eur vai 0.07 Eur/kWh. Tātad, dzīves laikā litija akumulators izmaksās 7 reizes lētāk, nerēķinot zudumus. Rēķinot zudumus sistēmā – 10 reizes lētāk.

  Drošība, garantijas, serviss.

  Akumulatori ir dārgākā sistēmas komponente, tāpēc garantijas un serviss ir ļoti būtiski argumenti. Uzstādot akumulatorus, garantiju ietekmē viss sistēmas iekārtu kopums, visām iekārtām ir jāstrādā ražotāja instrukcijās noteikto parametru robežās, uzstādot jāievēro garantijas nosacījumi. Piemēram, invertoru ražotājam un akumulatoru ražotājam – abiem ir jādeklarē iekārtu saderība. Otrkārt, uzstādot, ir jāievēro darbības parametru iestatīšana. Treškārt, ir jānodrošina, ka iekārtu uzstādītājs kvalificējas akumulatoru un invertoru instalēšanas prasībām. Piemēram, Pylontech akumulatoru garantija ir 6 gadi, bet reģistrējot ražotāja mājas lapā – 10 gadi. Klientiem jāpārliecinās, ka nopirktās iekārtas paredzētas tirdzniecībai Eiropas savienībā. Bieži gadās, ka pērkot iekārtas internetā, tiek nopirktas Ķīnas tirgum paredzētas, kurām Eiropā garantijas nedarbojas.

  Atbilstoši akumulatoru parametri.

  Akumulatora ietilpība. Solārajās sistēmās akumulatori pilda saražotās enerģijas uzkrāšanas funkciju. Pie tīkla pieslēgtām sistēmām ir lietderīgi uzkrāt tik daudz enerģijas, cik var iztērēt līdz nākamajam rītam, jo nākošajā dienā solārā sistēma atkal sāks ražot un pārpalikums būs jāuzkrāj. Savukārt, autonomās sistēmās vai rezerves elektroapgādes nodrošināšanai, nosacījums ir cik ilgi sistēmai jāstrādā līdz nākamajai uzlādes reizei.

  Uzlādes, izlādes ātrums, strāvas stiprums. Akumulatora parametriem jāļauj efektīvi uzkrāt saražoto enerģiju un jāspēj nodrošināt patēriņa jaudu. Izvēloties akumulatorus, to parametri jāsaskaņo ar pārējās sistēmas parametriem.

  Lasīt tālāk…
 • Akumulatoru veidi un to pielietojums

  Akumulatoru veidi un to pielietojums.

  Akumulatoru tehnoloģijas strauji attīstās, praktiskai izmantošanai ir pieejami vairāki  akumulatoru veidi:

  • Svina – skābes akumulatori,

   tai skaitā startera akumulatori, kas paredzēti dzinēju iedarbināšanai. Akumulatori piemēroti īslaicīgai slodzei ar lielu strāvu, bet lielāko daļu laika tie ir pilnīgi uzlādēti. Ggēla dziļās izlādes akumulatori, kuros elektrolīts ir želejveida, svina elementi ir masīvāki, un tie paredzēti lēnākai un dziļākai izlādei un ilgāk var atrasties daļēji izlādētā stāvoklī. Tāpēc tos var izmantot arī solārajās sistēmās un no visiem svina akumulatoru veidiem to lietošanas laiks ir vislielākais.. AGM akumulatori, kuros elektrolīts ir iesūcināts stiklauduma sūkļveida materiālā. Tie var būt piemēroti rezerves barošanas sistēmās, kurās nepieciešama liela energoietilpība, bet tie tiek izlādēti reti, kā arī solārajās sistēmās, bet to dzīves laiks var būt īsāks par gēla akumulatoiem.
   Svina akumulatoriem ir daudz trūkumu. Akumulatoru dzīves laiks atkarīgs no izlādes ciklu skaita. Tas ir atkarīgs no izlādes līmeņa – piemēram, ja izlādes līmenis ir 30%, ciklu skaits ir 900 cikli, ja 50%, tad tas samazinās līdz 600 cikliem, ja 70%, tad tikai 300 cikli. Tie nedrīkst tikt pilnībā izlādēti, jo tos var neglābjami sabojāt pat viena pilnīga izlāde. Tāpat, uzlādes – izlādes procesā enerģijas zudumi ir 20% un vairāk. Paredzamais svina akumulatoru kalpošanas laiks – 2 līdz 5 gadi, ražotāju garantija, līdz 2 gadiem.

  • Litija akumulatori.

   Ir vairāki litija akumulatoru veidi pēc to ķīmiskā sastāva un ražošanas tehnoloģijas, tomēr kopumā to īpašības ir līdzīgas. Akumulatori tiek veidoti no virknē savienotām šūnām. Vienas šūnas spriegums ir aptuveni 3.8V. Iespējams iegādāties gan atsevišķas šūnas, gan akumulatoru blokus. Tāpēc ir uzmanīgi jāizvērtē, kas slēpjas zem nosaukuma – akumulators. Litija akumulatoru uzlāde atšķiras no svina akumulatoru uzlādes procesa. Svarīgākais, ko lietotājam ir jāzina – uzlādes procesā ir jākontrolē katras šūnas uzlādes līmenis, izmērot izlādēto, uzlādēto enerģijas daudzumu (Ah, Wh), jākontrolē šūnas spriegums un temperatūra. Sistēmā ir jābūt akumulatoru vadības iekārtai (BMS), kas saņem informāciju par katru šūnu un dod komandas uzlādes iekārtai – invertoram, lādētājam. Svarīga funkcija ir šūnu uzlādes līmeņa balansēšana, kā arī aizsardzība pret pārlādi vai pārāk dziļu izlādi. Akumulatoru blokos šīs funkcijas parasti ir iebūvētas, bet tās var būt vairāk vai mazāk “gudras”. Akumulatoru BMS sistēmai ir jāspēj sazināties ar uzlādes iekārtām un tām jāstrādā sinhroni, ņemot vērā šūnu uzlādes līmeni, temperatūru. Ja uzlādes process netiek pareizi vadīts un kontrolēts, akumulatora šūnas var tikt sabojātas, tās pilnībā izlādējot, vai turpinot lādēt, kad tās ir pilnas. Sliktākajā gadījumā šūna, kur tiek lādēta pārāk lielā spriegumā, var uzkarst un aizdegties. Dažādi pārdevēji mēdz pārdot litija akumulatoru šūnas bez jebkādas BMS sistēmas, akcentējot zemāku cenu. Pircējiem jāsaprot, ka šāda šūna ir tikai pusfabrikāts, kurš izmantojams akumulatoru bloka ražošanā, papildus jāpērk salāgojamu BMS, atslēgšanas automātiku, jānodrošina komunikāciju ar uzlādes iekārtu, jāizgatavo pareiza izmēra vadi, galu galā tas viss jāievieto ugunsdrošā korpusā. Šāda akumulatoru izgatavošana no šūnām ir jāveic kvalificētiem speciālistiem un gala produkta garantiju var sniegt tikai izgatavotājs, bet ne šūnu ražotājs. Rūpnieciski izgatavoti Litija akumulatori ir piemērojami konkrētajām sistēmām. Arī tiem jābūt savietojamiem ar citām sistēmas komponentēm – invertoriem, lādētājiem. Bieži vien solārajās sistēmās invertoru ražotājs pats izgatavo akumulatorus un savās sistēmās neļauj pievienot citu ražotāju akumulatorus (piemēram Growatt, Huawei). Atsevišķi invertoru ražotāji ļauj izmantot vairāku ražotāju akumulatorus (Sungrow, Victron). Uzstādot solāro sistēmu, klientiem jāinteresējas, vai piedāvātajai sistēmai varēs vēlāk pievienot akumulatorus, kādus, cik tie maksā, kādas papildus iekārtas būs jāiegādājas. Litija akumulatoru efektivitāte ir ievērojami augstāka, zudumi uzlādes/izlādes ciklā līdz 10%.

  Paredzamais kalpošanas laiks litija akumulatoriem ir vismaz 6000 cikli, ražotāju garantija līdz 10 gadiem.

  Lasīt tālāk…
 • Autonomās sistēmas

  Autonomās sistēmas  paredzētas darbam bez pieslēguma sadales tīklam. Lai izvēlētos atbilstošu autonomo sistēmu, ir jāņem vērā daudzi faktori – cik daudz enerģijas diennaktī plānots patērēt, kāda ir maksimālā iekārtu jauda, vai nepieciešama vienfāzu vai trīsfāzu sistēma, kāda ir sezonalitāte, cik liels patēriņš ziemā un vasarā, kāds komforta, energodrošibas un automatizācijas līmenis, vai nepieciešams sistēmu papildināt ar strāvas ģeneratoru, vai iekārtas tiks novietotas telpā, kādā temperatūrā, utt. Lai sagatavotu atbilstošu piedāvājumu, mēs intervējam klientus, lai izprastu viņa vajadzības un iepazīstinātu ar sistēmas darbības principiem. Autonomās sistēmas cena ir ļoti atkarīga no klienta vajadzībām. Autonomās sistēmas darbība prasīs no īpašnieka vismaz minimālas tehniskās iemaņas tās lietošanā, tāpēc ilgstošs pēcuzstādīšanas atbalsts ir ļoti svarīgs. Ja vēlaties saņemt autonomās saules paneļu sistēmas piedāvājumu, lūdzu aizpildiet anketu.

  Lasīt tālāk…
 • Ar ko atšķiras saules paneļi?

  Ar ko atšķiras saules paneļi? Saules paneļi evolucionē jau vairākus gadu desmitus un katru gadu parādās tehnoloģiski uzlabojumi, daži iedzīvojas un attīstās jauna paneļu paaudze. Tādējādi pirms vairākiem gadiem monokristālu paneļi (šūnas melnā krāsā) izkonkurēja polikristālu  saules paneļus (kurus var pazīt pēc zilās krāsas), tad pilno šūnu paneļus izkonkurēja pusšūnu (half-cell) paneļi. Sekoja dažādas inovācijas ar šūnu pārklājumiem (PERC), un pēdājo pāris gadu laikā notiek tā saucamo P-tipa šūnu paneļu noriets un tos izkonkurē N-tipa (N-TOPcon, ABC) šūnu paneļi. Šo jaunākās paaudzes paneļu efektivitāte jau sasniedz 24%, un to jauda pēc 30 gadiem samazinās tikai par 13%. Jaunākā tendence ir, ka paneļa apakšējā PVC loksne tiek aizstāta ar stiklu, un paneļi spēj ražot enerģiju gan no virsējās plaknes, gan no apakšējās virsmas. Tāpēc tie ir sevišķi efektīvi, ja tiek uzstādīti uz zemes. Pārējās atšķirības ir mazāk būtiskas, piemēram, rāmis var būt alumīnija krāsā vai melns, atšķiras šūnu izmēri, līdz ar to arī paneļu ārējie izmēri. Lielākiem paneļiem ir lielāks laukums un līdz ar to lielāka jauda. Bieži vien pārdevēji maldina klientus, radot mītu, ka lielākas jaudas paneļi ir labāki, efektīvāki, bet tas ir galīgi nepareizi. Lielāki paneļi ar izmēriem platumā virs 115 cm un garumā virs 220 cm var sasniegt jaudu virs 600W, bet tie ir piemēroti komerciāla izmēra saules parkiem un uzstādīšanai uz zemes konstrukcijām. Bez tam, tas vēl ir strīdīgs jautājums, vai to lielais izmērs nepadara tos mehāniski vieglāk traumējamus. Ir pētījumi, kas atklāj daudz vairāk mikroplaisu šūnās lielāka izmēra paneļos. Salīdzinot paneļus, ir vērts papētīt dažādus paneļu topus, piemēram  https://taiyangnews.info/ , Bloomberg TIER1, https://www.cleanenergyreviews.info/, www.pv-magazine.com .

  Lasīt tālāk…
 • Kā pareizi izvietot un stiprināt saules paneļus?

  Kā pareizi izvietot un stiprināt saules paneļus? Lai uzstādītu saules baterijas, ēkas jumta plaknei jābūt vērstai pret dienvidiem, dienvidaustrumiem vai dienvidrietumiem. Tādā veidā iespējams nodrošināt vislabāko saules radiācijas un gaismas piekļuvi saules baterijām. Latvijas ģeogrāfiskajā novietojumā saules paneļu piemērotākais leņķis ir 39 – 41 grāds pret horizontu, bet, ņemot rezultāti praktiski ir ļoti līdzīgi 30-45 grādu leņķī uzstādītiem paneļiem. Leņķi ir iespējams noregulēt un iegūt ar stiprinājumu sistēmām, tomēr ne vienmēr tas ir lietderīgi un var bojāt ēkas izskatu. :ētāk un praktiskāk ir uzstādīt vairāk saules paneļu paralēli jumta plaknei, un iegūt to pašu enerģijas daudzumu. Svarīgi, lai izvēlētā saules bateriju atrašanās vieta netiktu aizēnota (piemēram, ja tuvumā atrodas koki vai citas ēkas).

  saules paneli

  Lasīt tālāk…
UZŅĒMUMIEM

Realizētie projekti

Saules elektrostacija Jelgavā

“Ventspils nafta” termināls

Jelgava

Saules elektrostacija uz AS “Latvijas Gāze” administrācijas ēkas

Astras biroji

Roja, SIA “Irbe”

Jaunā biroju māja Mihaila Tāla ielā 1, fasāde no saules paneļiem

Jūrmalas siltums

Trīsfāzu Autonomā sistēma SIA Klasmann-Deilmann Latvia

UPS sistēma AS “SAF TEHNIKA” datu centra energoapgādei

Solenergo piedāvā Biznesam pilna spektra saules paneļu risinājumus

Aizpildi pieteikuma formu
Saņem piedāvājumu un līgumu
Izbaudi atjaunojamo enerģiju
Aizpildi pieteikuma formu
saules paneli
ikona-pieredze
10 gadu pieredze savā joma
ikona-specialisti
Kvalificēti un godprātīgi speciālisti
ikona-darbi
Veicam visus darbus no A lidz Z
ikona-piegade
Piegādājam Iekārtas no ražotājiem
ikona-palidziba
Palīdzam ar izvēli un dokumentu nokārtošanu
ikona-garantija
Nodrošinām ražotāju garantijas

Saules paneļi no nozares vadošajiem uzņēmumiem un mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem

saules paneli

Finansiāls
atbalsts iegādei

Veicam ne tikai tehniskos darbus, kas saistīti ar paneļu uzstādīšanu, bet lielu nozīmi piešķiram tam, lai palīdzētu klientam iespēju robežās atgūt līdzekļus no dažādām valsts atbalsta programmām. Piemēram, palīdzam izvēlēties piemērotāko atbalsta formu un iesniegt dokumentus ALTUM vai VARAM atbalsta saņemšanai.

Atsūtiet nepieciešamos datus par vēlamo paneļu uzstādīšanas vietu
Mēs izveidosim jums specializētu piedāvājumu ar atpelnīšanas aprēķinu un solārās sistēmas datorsimulāciju
Palīdzam ar sistēmas izvēli. Slēdzam līgumu un palīdzam ar invertora pieteikšanu ST
Uzstādam saules paneļu sistēmu un nododam invertoru ST
Sagatavojam un atsūtam Jums visu nepieciešamo lidzfinansējuma saņemšanai

Piesakiet konsultāciju jau šodien!

Mūsu profesionālā komanda ar Jums sazināsies, lai noskaidrotu visas nepieciešamās detaļas un spētu sagatavot labāko piedāvājumu, ņemot vērā Jūsu objekta specifiku, prasības un vajadzības.

Paldies par Jūsu ziņu!

Error!