Projektu vadība

Solenergo  sniedz savu atbalstu  un izstrādā dažādus Eiropas Savienības projektus, nodrošina projektu vadību, kā rezultātā ir iespējams iegūt līdzfinansējumu saules sistēmu uzstādīšanai- uzstādot gan saules baterijas elektroenerģijas iegūšanai, gan saules kolektorus siltuma iegūšanai. Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas par  projektiem un to pilnīgu izstrādi un vadību!

Vairāk informācijas par KPFI projektiem Latvijā: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/

KPFI_LV

 

Par KPFI:

Klimata pārmaiņu finanšu instruments ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).

Vairāk informācijas par KPFI:  http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/