Skip to main content

19.03.2024

Vai saules bateriju sistēmu obligāti jāpieslēdz Latvenergo sadales tīklam?

Atbilde ir Jā! Ja vien mājā nav izveidota no sadales tīkla autonoma elektroapgādes sistēma un invertors ir pievienots kopējai ēkas elektroapgādes sistēmai, kura savukārt ir pievienota Latvenergo Sadales tīklam,  tad saules bateriju sistēma faktiski strādā paralēli ar Latvenergo tīklu. Šādā gadījumā saules bateriju sistēmu ir legāli jāpieslēdz Sadales tīklam, saņemot Ekonomikas ministrijas atļauju un tehniskos noteikumus no AS “Sadales tīkls”. Formalitāšu kārtošana prasa aptuveni divus mēnešus un nerada nekādus izdevumus , jo AS “Sadales tīkls” skaitītāja nomaiņu uz divvirzienu skaitītāju veic bez maksas.

Pretējā gadījumā, ja saules bateriju sistēma ir izbūvēta, bet nav pieslēgta AS “Sadales tīkls”, un nav nomainīts skaitītājs uz divvirzienu skaitītāju, jums var rasties vairākas problēmas:

1) Jūs pārkāpjat likumu, un AS “Sadales tīkls” jūs var administratīvi sodīt;

2) Dažādi skaitītāji atšķirīgi uzvedas, ja elektroenerģija tiek saražota vairāk, nekā patērēta, un caur skaitītāju tā plūst pretējā virzienā. Dažos gadījumos skaitītājs “stāv uz vietas”, bet vairumā gadījumu tas tīklā nodoto elektroenerģiju uzskaita kā patērētu elektroenerģiju un to pieskaita jūsu rēķinam;

3) Var notikt nelaimes gadījums elektrotīklu apkopes gadījumā vai ugunsgrēka dzēšanas gadījumā, jo dienesti nav informēti par iespēju, ka strāva var plūst no jūsu mājas tīklā, un atslēgta līnija var izrādīties zem sprieguma.

4) Jūs zaudējat ienākumus no tīklā nodotās elektroenerģijas.

Mēs jums palīdzēsim nokārtot formalitātes, kas saistītas ar saules bateriju sistēmas pieslēgšanu AS “Sadales tīkls”, ja izvēlēsieties mūsu pakalpojumus!