Skip to main content

19.03.2024

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” ietvaros

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs var būt:

  • komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
  • ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums 13 607 602 latu apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

  • komersantiem – 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • izglītības iestādēm un kultūras institūcijām – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, – 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai ir ievietotas konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē: www.lvif.gov.lv un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz SIA “Vides investīciju fonds” no šī sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2013.gada 22.augustam (ieskaitot) darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.30 Ģertrūdes ielā 10/12, 2.stāvā).

SIA EG-Inženieri piedāvā palīdzību konkursa projektu rakstīšanā un īstenošanā.

Sīkāka informācija 29275183 Mārtiņš Viļums martins.vilis@gmail.com

Raksts pārpublicēts no http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16776