Skip to main content

14.02.2024

Vai atmaksājas akumulatoru uzstādīšana?

Vai atmaksājas akumulatoru uzstādīšana? Ja akumulatori ir paredzēti saražotās enerģijas pašpatēriņam, tad lēmumu pieņemšanā var palīdzēt atmaksāšanās laika aprēķins. Atmaksāšanās laiku nosaka investīcijas un ieņēmumi. Ieņēmumi atkarīgi no uzkrātās enerģijas vērtības. Ja solārā sistēma ir pieslēgta NETO uzskaites sistēmā, tad enerģijas vērtība vienāda ar Sadales tīkla pārvades tarifu, kas ir ap 0.049 Eur/kWh. Ja elektrība tiek pārdota par Nordpool biržas cenu, tas tās vērtība ir vienāda ar biržas cenu, no kā atskaitīts tirgotāja uzcenojums.

Atmaksāšanās laika aprēķins NETO uzskaites sistēmas dalībniekiem.

Kā piemēru var izskatīt 11 kW saules paneļu sistēmu, kas gadā saražo 10 MWh enerģijas. Mājsaimniecības gada patēriņš – 10 MWh. Sistēma bez akumulatoriem nodod tīklā NETO uzskaites veidā ap 75% saražotās enerģijas,betnaktīs u ziemas mēnešos  visu diennakti – saņem uzkrāto enerģiju no tīkla, par ko tiek aprēķināta Sadales tīkla pakalpojuma maksa 0.045 Eur/kWh. Tātad, izmaksas bez akumulatoriem gadā sastāda 7500 kWh x 0.049 Eur=368,-Eur.
Ja vidējais diennakts patēriņš ir 30 kWh, no tām 20 kWh ir dienas gaišajā laikā, 10 kWh tumšajā, tad iespējams akumulatoros uzkrāt un iztērēt 3650 kWh gadā. Ieatupījums gada laikā iespējams 3650 kWh x 0.049 Eur = 179,- Eur. Ja tiek uzstādīti akumulatori ar 10 kWh lietderīgo ietilpību, investīcijas ir aptuveni  3800,- Eur, atmaksāšanās laiks 21 gads. Var secināt, ka, izmantojot NETO uzskaites sistēmu, izdevīgāk ir nodot pārpalikumu tīklā, bet katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, kā arī jāizvērtē aktuālās akumulatoru cenas, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu.

Atmaksāšanās laika aprēķins NETO norēķinu sistēmas dalībniekiem.

Ja nevar izmantot NETO norēķinu sistēmu, tad aprēķini jāveic, prognozējot biržas cenas stundas intervālā, un aprēķini sāk ievērojami atšķirties. Ja, pieaugot saules elektrostaciju jaudai, dienā elektroenerģijas cena tuvosies 0 Eur/kW, bet maksimuma stundās var sasniegt 0.3 Eur/kWh un vairāk, tad atmaksāšanās laiks var kļūt īsāks. Solāro invertoru ražotāji sāk piedāvāt automatizācijas rīkus, kas saņem elektrības biržas cenas un pēc uzstādītā algoritma otimizē akumulatoru uzlādi un izlādi, uzlādējot tos, kad cenas ir zemas, un izlādējot, tai skaitā nododot elektrību tīklā, kad cenas ir augstas. Pie lielām cenu svārstībām akumulatori var sākt atmaksāties 10 gadu laikā.

Akumulatoru sistēmas klientiem, kam ir ierobežota jauda enerģijas nodošanai tīklā.

Tiesības lieko enerģiju nodot tīklā tiek nodrošinātas mājsaimniecībām. Komersantiem enerģijas ražošanas jaudas ir ierobežotas vai vieži vien nav pieejamas. Tādās situācijās saules elektrostacijas var uzstādīt tikai pašpatēriņam, vai ar ļoti ierobežotu jaudu nodošanai tīklā. Šādās situācijās akumulatoru uzstādīšana ir neizbēgama. Ja uzņēmums vēlas samazināt izdevumus par elektroenerģiju, uzstādot saules paneļus, bet ražošanas jaudas enerģijas nodošanai tīklā nav pieejamas,  ir iespējams uzstādīt saules paneļus tikai pašpatēriņam. Simulācijas dati rāda, ka bez akumulatoriem, iespējams samazināt izmaksas par elektroenerģiju līdz 10% no kopējā gada patēriņa. Uzstādot akumulatorus, iespējams samazināt enerģijas  patēriņu no elektrotīkla par 60%, kā arī izvairīties no lielām cenu svārstībām, izmantojot akumulatorus patēriņam, kad elektroenerģijas cenas ir augstas.