Skip to main content

22.02.2024

Tīkla sistēmas veidi

Tīkla sistēmas veidi.

Tikla sistēmas ražo enerģiju tad, kad saules paneļi saņem gaismu, vairāk vai mazāk, tas atkarīgs no gaismas daudzuma, intensitātes. Ir dažādi tīkla sistēmu veidi:

Tīkla sistēmas bez akumulatoriem.

Saules paneļi pievienoti invertoram, kas pārveido enerģiju maiņstrāvā, sinhronizē to ar mājas elektrotīklu un saražotā enerģija darbina mājas elektroierīces. Ja saražotās enerģijas nepietiek, trūkstošo elektrību mājas elektrosistēma saņem no sadales tīkla, ja enerģija paliek pāri, tā nonāk sadales tīklā. Sadales tīkla enerģijas mērītājs uzskaita gan saņemto, gan nodoto elektrības daudzumu. No 2024.gada 1.janvāra visi jaunie saules paneļu uzstādītāji var izmantot tikai elektroenerģijas Neto norēķinu sistēmu. Tas nozīmē, ka tīklā nodotās elektroenerģijas vērtību elektrības tirgotājs aprēķina naudā, reizinot nodotās enerģijas daudzumu ar elektrības biržas cenu. Mājsaimniecība var samazināt savus elektrības rēķinus, saražojot enerģiju un ražošanas laikā nepērkot elektrību no tirgotāja, kā arī pārdodot elektrību tirgotājam, kad tās ir pārāk daudz. Jāņem vērā, ka mājsaimniecības, saņemot elektrību no sadales tīkla papildus elektrības cenai maksā arī par elektroenerģijas sadali, bet pārdodot savu elektrību tirgotājam, saņems samaksu tikai par elektroenerģiju. Tas nozīmē, ka izdevīgāk ir pēc iespējas vairāk izmantot elektrību pašpatēriņam. Tāpēc arvien vairāk klientu domā par iespējām pēc iespējas vairāk elektroenerģiju izmantot pašpatēriņam, sevišķi, kad elektrības cenas mēdz samazināties līdz nullei. Tāpēc pastāv dažādi risinājumi, kā uzkrāt elektroenerģiju akumulatoros.

Tīkla sistēmas ar uzkrāšanu akumulatoros.

Vairums jaunāko tīkla invertoru ir paredzēta iespēja uzreiz vai vēlāk pievienot akumulatorus. Tāpēc klientiem, pirms jaunu saules paneļu sistēmu uzstādīšanas vajadzētu izvērtēt piedāvājumus un pievērst uzmanību tam, vai piedāvātajam invertoram šāda iespēja ir paredzēta. Ja plānojat uzreiz vai vēlāk uzstādīt akumulatorus, vajadzētu noskaidrot:

  • Vai invertoram var pievienot akumulatorus;
  • Vai var pievienot tikai viena ražotāja akumulatorus, vai dažādu ražotāju akumulatorus;
  • Kāda ir akumulatoru un visu nepieciešamo pievienošanas materiālu cena;
  • Vai trīsfāzu sistēmā invertors var ražot enerģiju asimetriski pa fāzēm (jo Sadales tīkls uzskaita enerģiju pa katru fāzi atsevišķi). Tas ir svarīgi, jo atsevišķi invertori uzskaita enerģiju pa visām fāzēm kopā, un var izrādīties, ka jūsu sistēma vienlaicīgi pa vienu fāzi enerģiju nodod tīklā un pa otru fāzi ņem no tīkla, kā rezultātā jūsu dārgā sistēma zaudē izmanto Sadales tīkla pakalpojumu un jums jāmaksā Sadales tīkla tarifs, lai gan visa enerģija ir palikusi mājā;
  • Vai sistēmai ir Back-up funkcija. Tas nozīmē, vai invetorā ir iebūvēts, vai arī var pievienot automātiku, ka tad, ja pazūd elektroenerģija sadales tīklā, sistēma pārslēdzas uz autonomo režīmu un nodrošina rezerves barošanu no saules enerģijas un akumulatoriem. Jāpievērš uzmanība, vai trīsfāzu sistēmā back-up režīms ir visām trim fāzēm, vai tikai vienai (piemēram, Huawei invertoriem);
  • Lai sistēma varētu strādāt ar akumulatoriem, būs jāuzstāda enerģijas mērītājs. To var darīt reizē ar invertora uzstādīšanu, vai arī vēlāk, reizē ar akumulatoru uzstādīšanu.
  • Jāizvērtē akumulatoru ietilpība. Lietderīgi ir uzstādīt tik lielus akumulatorus, lai nodrošinātu nakts patēriņu no vakara līdz rītam, nav nozīmes uzstādīt lielākus, jo no rīta atkal saule sāks tos uzlādēt, tāpēc tiem jābūt gandrīz tukšiem.

Ja vēlaties saņemt piedāvājumu tīkla sistēmai ar akumulatoriem, lūdzu aizpildiet anketu.

Hibrīdā sistēma.

Hibrīdā sistēma nozīmē, ka tā var strādāt divos režīmos ilgstoši – gan pieslēgta pie sadales tīkla, gan pilnīgi autonomi. Šādas sistēmas nedaudz atšķiras no tīkla sistēmām ar akumulatoriem. Hibrīdajām sistēmām invertora jaudai jāspēj nodrošināt mājsaimniecības patēriņa jauda pietiekoši ilgi, atkarībā no klienta vēlmēm pēc energodrošibas. Visādi citādi, to izvēlē jāievēro tie paši principi, kā tīkla sistēmām ar akumulatoriem. Ja vēlaties saņemt hibrīdās saules paneļu sistēmas piedšvājumu, lūdzu aizpildiet anketu.