Skip to main content

23.02.2024

Tērē gudri

Tērē gudri!

Ja saražot elektroenerģiju ir samērā vienkārši, tad nākošais uzdevums ir to izdevīgi izlietot.  Mājsaimniecībā elektroenerģiju var izmantot sadzīves elektroiekārtām, apgaismojumam, apkurei (ar siltumsūkni vai bez), gaisa kondicionēšanai, karstā ūdens sagatavošanai, kā arī elektro auto uzlādei. Tātad, mājsaimniecībām ir jāplāno elektroenerģijas patēriņa izmaiņas ilgtermiņā, ja vien iespējams, saražojot visu nepieciešamo enerģiju ne tikai sadzīves elektroiekārtām, bet arī apkurei un transportam, samazinot izmaksas par citiem apkures avotiem (gāze, malka, utt.), kā arī par degvielu.