Skip to main content

03.02.2024

Autonomās sistēmas

Autonomās sistēmas  paredzētas darbam bez pieslēguma sadales tīklam. Lai izvēlētos atbilstošu autonomo sistēmu, ir jāņem vērā daudzi faktori – cik daudz enerģijas diennaktī plānots patērēt, kāda ir maksimālā iekārtu jauda, vai nepieciešama vienfāzu vai trīsfāzu sistēma, kāda ir sezonalitāte, cik liels patēriņš ziemā un vasarā, kāds komforta, energodrošibas un automatizācijas līmenis, vai nepieciešams sistēmu papildināt ar strāvas ģeneratoru, vai iekārtas tiks novietotas telpā, kādā temperatūrā, utt. Lai sagatavotu atbilstošu piedāvājumu, mēs intervējam klientus, lai izprastu viņa vajadzības un iepazīstinātu ar sistēmas darbības principiem. Autonomās sistēmas cena ir ļoti atkarīga no klienta vajadzībām. Autonomās sistēmas darbība prasīs no īpašnieka vismaz minimālas tehniskās iemaņas tās lietošanā, tāpēc ilgstošs pēcuzstādīšanas atbalsts ir ļoti svarīgs. Ja vēlaties saņemt autonomās saules paneļu sistēmas piedāvājumu, lūdzu aizpildiet anketu.