Saules baterijas

Kā atšķiras saules baterijas no saules kolektoriem?Saules enerģijas izmantošanai ir vislielākais teorētiskais potenciāls. Starojums, ko saņem Zemes virsma, tūkstošiem reižu pārsniedz enerģijas pieprasījumu pasaulē. Šādas enerģijas ražošana ir nekaitīga videi, jo nerada emisijas un atkritumus, tā ir neizsmeļama un bezmaksas. Saules enerģijas tehnoloģijas ir uzticamas, jo tās nav atkarīgas no kurināmā cenu izmaiņām. Saules bateriju sistēmu uzstādīšana ļauj mums izmantot šo bezmakasas saules enerģiju un nodrošināt neatkarīgu elektroenerģijas ražošanu.

  • Saules baterijas (saules paneļi) ir paredzētas saules enerģijas pārveidošanai elektrībā. Paneļu saražoto elektrību var izmantot mājsaimniecības sadzīves elektroierīču darbināšanai.
  • Saules kolektori ir paredzēti saules enerģijas pārveidošanai siltumenerģijā. Saražotā siltumenerģija tiek izmantota ūdens sildīšanai karstā ūdens apgādei, apkures atbalstam, kā arī baseinu sildīšanai.

Mūsu piedāvādās saules bateriju sistēmu komplektācijas var apskatīties šeit: Produkti.

Mūsu uzstādītās saules bateriju un saules kolektoru sistēmas var redzēt sadaļā: Mūsu darbi.

Kritēriji – kā izvēlēties atbilstošāko Saules bateriju sistēmu:

Latvijas apstākļos vienu kW jaudīga saules bateriju sistēma saražo no 850 līdz 1020 kWh elektroenerģijas gadā.

Viena saules paneļa (saules baterijas) nominālā jauda ir no 200 līdz 300 vatiem (W). Tātad vienu kW jaudīga sistēma sastāv no četriem 250 W saules paneļiem. Viena saules paneļa izmērs ir aptuveni 1×1.6 metri (1.6 m2), lai uzstādītu 1 kW ir nepieciešams 6.4 m2 laukums.

Ja mājsaimniecība mēnesī patērē 100 kilovatstundas elektroenerģijas (gadā 1200 kWh), tad šādu daudzumu nodrošinātu 1.2 līdz 1.5 kW saules bateriju sistēma un būtu nepieciešami 5 līdz 6 saules paneļi ar jaudu 250 vati. Tomēr jāņem vērā, ka saules paneļi ražo tikai diennakts gaišajā laikā, un ziemas mēnešos – no novembra līdz martam tiek saražoti tikai 12% no gada apjoma. Tas nozīmē, ka ziemas mēnešos pašražotās elektroenerģijas pietrūks, bet vasarā paliks pāri.

 Kāds ir vispiemērotākais novietojums saules baterijām?

Lai uzstādītu Saules baterijas ēkas jumta novietojumam jābūt vērstam pret Dienvidiem, Dienvid- Austrumiem vai Dienvid- Rietumiem. Tādā veidā iespējams nodrošināt vislabāko saules radiācijas un gaismas piekļuvi Saules baterijām. Latvijas ģeogrāfiskajā novietojumā saules baterijām  piemērotākais novietojuma leņķis ir 39-41 grāds pret horizontu. Attiecīgo leņķi ir iespējams noregulēt un iegūt ar saules bateriju stiprinājumu sistēmām. Nozīmīgi, lai izvēlētā saules bateriju atrašanās vieta netiktu aizēnota (piemēram, ja tuvumā atrodas koki vai citas ēkas).

saules baterijas novietojums

Cik lielu jaudu izvēlēties?

Latvijā mājsaimniecības drīkst uzstādīt pie tīkla pieslēdzamas mikroģenerācijas iekārtas ar jaudu līdz 11kW. Bet ne vienmēr ir lietderīgi uzstādīt maksimālo jaudu. Pirmkārt, sistēmas jaudu ietekmē pieejamā Saules paneļu izvietošanai nepieciešamā vieta. Ir jānovērtē vietas – jumta plaknes vai zemesgabala piemērotība, konfigurācija, izmērs, un jāaprēķina maksimālais Saules paneļu skaits, kuru iespējams izvietot. Otrkārt, ir jāanalizē elektrības patēriņa dinamika – cik liels ir kopējais gada patēriņš, un cik lieka tā daļa ir dienas gaišajā laikā, aprēķinot pašpatēriņam izmantojamo elektroenerģijas daudzumu. Tā kā pašpatēriņam izmantojamā elektroenerģija aizstāj no tīkla pērkamo enerģiju, tad tās vērtība ir vienāda ar tīkla elektroenerģijas pilno cenu, ieskaitot tīkla pārvades un obligātā iepirkuma izmaksas– piemēram, 16.3eiro centi par 1 kWh no 2014.gada 1.aprīļa. Savukārt liekā elektroenerģija tiks pārdota par elektroenerģijas cenu, neieskaitot pārvades un obligātā iepirkuma komponenti – 6.3 eiro centi par 1kWh.

Tas nozīmē, ka visātrāk atmaksāsies sistēmas, kuru saražoto enerģiju pilnībā izmanto pašpatēriņam, bet vislielāko ietaupījumu ilgtermiņā dos sistēmas, kuru saražotās enerģijas apjoms vienāds ar mājsaimniecības gada laikā patērēto elektroenerģiju.mājsaimniecības ietaupījums2

grafiks

Saules enerģijas izmantošanas priekšrocības:

  • Iespēja mazāk patērēt elektroenerģiju no tīkla, līdz ar to vairāk ietaupīt;
  • Iespējams daļu saražotās elektrības pārdot tīklam;
  • Neatkarība no elektroenerģijas tarifiem;
  • iespēja lietot elektrības sniegtās priekšrocības vietās, kur nav iespējams tīkla pieslēgums.

SIA “EG inženieri” ir zināšanas un pieredze labāko risinājumu izstrādē tieši jūsu objektam!