Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projektu iesniegumu atklātu konkursu “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”.

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

  • energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;
  • atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;
  • inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.
  • Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR, otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR un trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 8.oktobra plkst. 17.00.

Projekta iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā no 2014.gada 11.augusta.

Vairāk informācijas : http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu_instruments/eez_finansu_instruments/konkurss/

Projekta nolikums: http://likumi.lv/doc.php?id=265364

Solenergo sniedz savu profesionālo atbalstu, sadarbojas ar projekta “Nacionālā klimata politika“ konkursa iesniedzējiem un nodrošina projekta ietvaros minēto  “atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai” uzstādīšanu.

Kā viena no projekta nolikumā atbalstāmajām projekta aktivitātēm minēta :” Siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem – siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju (saules kolektori,..) iegāde, uzstādīšana un pieslēgšana, …”; kā arī otra atbalstāmā projekta aktivitāte: “Elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju (…saules elektrostaciju) iegāde, būvniecības darbi, uzstādīšana un pieslēgšana elektriskajai sistēmai” (projekta nolikuma punkts: 22.7;22.8;23.1;23.2). Solenergo ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai projekta ietvaros uzstādītu saules kolektoru sistēmas un saules elektrostaciju sistēmas, tādā veidā lieliski atbalstot projekta konkursa mērķi- ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (CO2) risinājumus, kā arī stimulēt atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai Latvijā!

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums: Kontakti