Videomateriāls no aprīlī notikušās konferences “Efektīva enerģijas izmantošana un alternatīvie enerģijas avoti Latvijas mājsaimniecībās”